Giveaway Fashion House Pallady

Organizator

Concursul este realizat de catre compania CERINVEST IMOBILIARE CONSULTING SRL, o societate romana, cu sediul in Str. Comertului nr. 13A, camera 8, etaj 1, Complex Comercial FASHION HOUSE, comuna Domnesti, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J23/5893/10.12.2018, CUI RO 21307343.
Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate pe site-ul www.fashionhouse.ro.

Perioada de desfasurare

Concursul se desfasoara in perioada 06 decembrie 2021 – 12 decembrie 2021, datele de incepere sau finalizare putand fi modificate din pricina unor eventuale imprejurari exceptionale, independente de vointa organizatorului. Orice modificare a regulamentului va fi disponibila pe pagina de Instagram si pe site-ul www.fashionhouse.ro.

Locul de desfasurare al concursului

Concursul se va desfasura in mediul on-line, prin intermediul paginilor de Instagram ale influencer-lor desemnati.
Concursul este organizat doar pe teritoriul Romaniei.

Dreptul de participare la concurs

La concurs pot participa toate persoanele fizice (cu varsta de cel putin 18 (optsprezece) ani, la data inscrierii), cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor/colaboratorilor si a rudelor angajatilor/colaboratorilor pana la gradul 4 ai Organizatorului. Participantul va participa la prezentul concurs luand cunostinta de conditiile mentionate mai sus.
In cazul in care castigatorii premiilor sunt lipsiti de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) din cauza exclusiva a altor cauze decat lipsa varstei implinite de minim 18 ani la data de 06 decembrie 2021, acestia sunt indreptatiti sa intre in posesia lor prin intermediul curatorii lor legali, care vor semna in numele castigatorilor procesele verbale de predare primire a lor, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.
Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu marca Fashion House, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.
In vederea inscrierii si participarii la concurs, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la concurs, precum si servicii de internet, telefonie, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiului, atunci cand este cazul.

Premiul

Premiul Concursului este oferit de catre CERINVEST IMOBILIARE CONSULTING SRL si consta in 6 premii constand fiecare in vouchere de cumparaturi in valoare de 500 de lei. Concursul se incheie pe 12.decembrie 2021, iar cei 6 Castigatori vor fi desemnati in data de 14 decembrie 2021 prin intermediul unei extrageri efectuate de influenceri si vor fi anuntati pe pagina de Instagram fashionhouseoutlet_pallady si pe cele ale influencerilor prin care au acceptat participarea la Concurs.
In cadrul tragerii la sorti, pentru fiecare potential castigator extras, se va trage la sorti si cate un participant cu titlu de rezerva.

 • Voucherul poate fi folosit pentru orice produs din magazinele existente in FASHION HOUSE Outlet Centre Pallady si care sunt participante la campania de vouchere, pana la data de 30.12.2021
 • Voucherul valoric de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii
 • Voucherul utilizat partial sau neutilizat nu se returneaza si nu poate fi reportat.
 • Voucherul nu se cumuleaza cu alte oferte existente in magazine si nu poate fi folosit decat in magazinele inscrise pe voucher
  Castigatorii vor intra in posesia premiilor dupa ce vor lua legatura cu echipa de management a Fashion House Outlet Centre Pallady e pagina de Instagram fashionhouseoutlet_pallady si la adresa de email office.pallady@fashionhouse.com pentru a stabili de comun acord ziua si ora in care vor ridica voucherele.
  Premiile se predau direct castigatorilor, in orice zi lucratoare intre orele 9.30-16.30, la birourile Fashion House Outlet Centre Pallady, adresa A 2, km 15, iesirea Cernica, com Fundeni, jud Calarasi.

Conditii participare

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa:

 • dea follow https://www.instagram.com/fashionhouseoutlet_pallady/ pe Instagram
 • dea tag https://www.instagram.com/fashionhouseoutlet_pallady/ pe Instagram
 • dea follow paginii de Instagram a influencer-ilor ce vor lua parte la campanie
 • sa posteze o poza cu participantul din incinta centrului comercial Fashion House Outlet Centre Pallady (https://www.instagram.com/fashionhouseoutlet_pallady/ ) pe profilul personal, adaugand hashtag-ul #outletpallady si sa seteze profilul pe confidentialitatea “PUBLIC”,

Regulamentul Concursului

Deciziile de acordare a premiilor apartin in totalitate Organizatorului.
Fiecare influencer participant la campanie va desemna un castigator. Lista influencerilor participanti la concurs este anexata acestui regulament.
La concurs pot participa toate persoanele fizice (cu varsta de cel putin 18 (optsprezece) ani, la data inscrierii), cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor/colaboratorilor si a rudelor angajatilor/colaboratorilor pana la gradul 4 ai Organizatorului.
Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala expresa si neechivoca a prezentului regulament.
Vor putea fi declarati castigatori doar participantii care indeplinesc toate conditiile de participare la concurs. Daca din cauza setarilor de confidentialitate / Privacy ale participantului sau din orice alte motive comentariul nu este vizibil pentru organizator sau pentru alti participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu include participantul aflat in aceasta situatie in concurs.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula participarea concurentilor care editeaza comentariile postate, care folosesc un limbaj licentios sau a caror comentarii nu sunt vizibile pentru organizator, indiferent de motiv.
In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al unor astfel de activitati. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorilor in posesia premiilor
Castigatorii vor trimite un mesaj privat in aplicatia Instagram, aferenta contului de Instagram fashionhouseoutlet_pallady pentru a primi detaliile despre intrarea in posesia premiilor. In cazul in care castigatorii nu vor contacta organizatorul pana la data de 18.12. 2021, Organizatorul va contacta prima rezerva extrasa, aferenta fiecarui castigator extras. Daca nici acestia din urma nu vor putea fi contactati de catre Organizator si nici nu vor contacta Organizatorul pana la data de 23.12.2021, Organizatorul nu va mai oferi premiile.

Taxe si impozite

Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Organizatorul nu este raspunzator de alte taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului

Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea in cazul in care castigatorul nu reactioneaza la anuntarea acestuia pe pagina Instagram fashionhouseoutlet_pallady sau in cazul email-urilor nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
 • Situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;
  Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.
  Responsabilitatea influencerilor campaniei e limitata la anuntarea concursului si a castigatorului pe pagina lor de Instagram, fara a avea insa responsabilitati in organizarea Concursului.

Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

Scopul

Scopul acestei proceduri este acela de a garanta securitatea informatiilor cu caracter personal operate de catre firma CERINVEST IMOBILIARE CONSULTING SRL. Totodata, procedura protejeaza dreptul la viata intima, familiala si privata a persoanelor ale caror date sunt prelucrate de Operator.

Securitatea si confidentialitatea datelor

Datele prelucrate de catre Operator sunt stocate intr-o baza de date computerizata proprie, la care au acces doar angajatii Operatorului. Operatorul isi ia angajamentul sa nu instraineze niciunei terte parti aceste informatii si sa nu le foloseasca in alte scopuri decat cele stipulate mai sus. Securitatea datelor este asigurata prin intermediul parolelor sistemului informatic si lipsa accesului extern la baza de date. Mai multe informatii despre politica de confidentialitate si protectie a datelor:
https://fashionhouse.ro/politica-de-confidentialitate/

Nume influencerInstagram ID
Lili Sandu@lilisandu_official
Azaleea@azaleea.necula
Emily@emilyburghelea
Adi Sina@adriansina
Tavi Clonda@taviclonda
Buzdugan@danielbuzdugan

Acest Concurs nu este sponsorizat, sustinut, administrat sau asociat cu Instagram.